Reportáže

Informace k znovuotevření školy 25. 5. 2020 (1. stupeň)

Žádáme rodiče žáků 1. stupně, aby nás nejpozději do 18. 5. 2020 do 24:00 informovali (např. zprávou přes Edookit, emailem), zda se jejich děti zúčastní výuky ve škole v dopolední části vzdělávání a v odpolední části vzdělávání. Žáci, kteří nebudou do tohoto termínu přihlášeni, už v pozdějším termínu nebudou přijati!

Veškeré důležité informace k znovuotevření školy jsou shrnuty v následujícím pdf souboru:
Informace k znovuotevření školy 25. 5. 2020 (1. stupeň)

Zákonní zástupci jsou povinni vyplnit a podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a nejpozději 25. 5. 2020 (resp. první den přítomnosti žáků ve škole) prostřednictvím žáků předat toto prohlášení škole.
Čestné prohlášení

Žáci, kteří budou přihlášeni k docházce mohou navštěvovat školní jídelnu. Žádáme zákonné zástupce, aby nás nejpozději do 20. 5. 2020 do 24:00 informovali, zda budou jejich děti odebírat obědy ze školní jídelny, která bude vařit standardní teplá jídla (polévka, hlavní chod, nápoj). Upozorňujeme, že jídlo nelze odnášet v jídlonosičích.

Zákonní zástupci jsou povinni zaslat Přihlášku žáka do odpolední části vzdělávání (“družina”) nejpozději do 18. 5. 2020 do 24:00 (např. zprávou přes Edookit, emailem). Po tomto termínu nebudou žáci k odpolední části vzdělávání přijati.
Upozorňujeme, že v odpolední části (“družina”) budou žáci pokračovat stále se stejnou skupinou, budou ve stejné třídě, jako v dopolední části, pouze s jiným vyučujícím, vychovatelem nebo asistentem pedagoga. A platí stejná hygienická pravidla jako v dopolední části výuky. Jelikož rodiče nesmí vstupovat do budovy, žádáme rodiče žáků, kteří budou “družinu” navštěvovat, aby uvedli přesné časy, kdy budou své dítě z “družiny” před budovou školy vyzvedávat.
Přihláška do odpolední části vzdělávání

Upozorňujeme rodiče a žáky o nutnosti dodržování pravidel ochrany a zdraví. Při nedodržování těchto pravidel mohou být žáci z výuky a ze školy vyloučeni.
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.