Reportáže

Informace MŠMT k testování žáků od 3. 1. 2022

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků každé pondělí.
Nově se testují úplně všichni žáci, tzn. i žáci kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

V případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení chirurgické roušky všude ve škole i při výuce). /“můj názor je takový, že pokud vaše dítě není očkované či po prodělání nemoci, dříve či později ho KHS pošle do karantény z důvodu covid-19 pozitivního spolužáka nebo zaměstnance školy…“/

V případě pozitivního AG testu v pondělí se nic oproti předchozímu testování nemění. Domů odchází pouze pozitivně testovaný žák, ostatní zůstávají ve škole. /“pokud je to možné nehlaste hygieně, že vaše dítě mělo příznaky už v neděli večer… v tomto případě pošle KHS do karantény všechny spolužáky (mimo očkované a po prodělání nemoci)“/

V případě pozitivního AG testu ve čtvrtek, zůstávají spolužáci ve škole, ale až do doby zjištění výsledku konfirmačního PCR testu pozitivně testovaného spolužáka:
– budou se následující dny každý den před zahájením vyučování všichni testovat,
musí používat roušky po celou dobu vzdělávání,
– musí dodržovat odstup od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd).
/“pokud se potvrdí PCR test ve čtvrtek pozitivně testovaného žáka, rozhodne o dalším postupu KHS, ale já osobně předpokládám, že všechny spolužáky (kromě očkovaných a po prodělání nemoci) pošlou v tomto případě do karantény“/
/“v případě pozitivního AG testu ve škole nevolejte lékaři nebo na hygienu, škola veškeré údaje odešle rovnou na hygienu, která vám nejpozději do 24 hodin (snad okamžitě) zašle SMS eŽádanku na PCR test…“/

Závěrem: Pokud se vám některá mimořádná nařízení a rozhodnutí vlády  ČR a Ministerstva zdravotnictví  ČR nelíbí nebo s nimi nesouhlasíte, nestěžujte si škole. Stěžujte si u těch orgánů, které tato opatření vydala. Škola je těmito nařízeními dotčena stejně jako vy. Raději bychom se věnovali výchově a vzdělávání vašich dětí, než suplovali nefunkční KHS a nefungující další složky státu. Škola jako státní organizace má povinnost tyto nařízení dodržovat. V případě, že dojde k porušování těchto nařízení, nemá škola jinou možnost, než toto nedodržování nařízení nahlásit na Policii ČR. Ale osobně věřím, že k této situaci nedojde.

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.