Kroužky pro žáky

Kroužky pro žáky ve školním roce 2018/2019

Název kroužku Vedoucí/kontakt Frekvence Poznámka
Logopedie D. Hamrlová / hamrlova@zskvasice.cz 1 x týdně individuálně
Speciální pedagogická péče D. Hamrlová, V. Kolková / hamrlova@zskvasice.cz, kolkova@zskvasice.cz 1 x týdně dle doporučení PPP, SPC
Klub logických her 1, 2 H. Vysloužilová / vyslouzilova@zskvasice.cz 1 x týdně zdarma, z projektu ŠABLONY 2
Čtenářský klub M. Kopřivová / koprivova@zskvasice.cz 1 x týdně zdarma, z projektu ŠABLONY 2
Dramatický kroužek  J. Machovský / machovsky@zskvasice.cz 1 x za 14 dní
Fotbalový kroužek – dívky (2. stupeň)  J. Machovský / machovsky@zskvasice.cz 1 x týdně
Sportovní kroužek (1. stupeň) M. Kopřivová / koprivova@zskvasice.cz 1 x týdně
Keramika 1, 2, 3, 4 L. Janošková 1 x za 14 dní pro žáky školní družiny
Keramika 5 L. Vojtášková 1 x za 14 dní pro žáky školní družiny
Vaření L. Vojtášková 1 x za 14 dní pro žáky školní družiny
Míčové hry L. Klíma 1 x týdně pro žáky školní družiny
Náboženství A. Berková 1 x týdně nepovinný předmět
Kroužky SVČ Šipka (v prostorách ZŠ Kvasice)
Florbal 1, 2   1x za 14 dnů  středa 
Sport mix   1x za 14 dnů  pondělí 
Zumba   1 x za 14 dnů pondělí
Výtvarný ateliér   1 x za měsíc pondělí
Výuka ZUŠ Otrokovice (v prostorách ZŠ Kvasice)
Hra na klavír, komorní hra V. Davidová 1 x týdně pondělí, úterý, středa
Hra na housle, hra na EKN, hudební nauka D. Mančíková 1 x týdně středa, čtvrtek
Hra na kytaru, hra na bicí J. Regent 1 x týdně pondělí, úterý
Hra na kytaru, hra na EKN M. Sova 1 x týdně pondělí
Hra na zobcovou flétnu M. Šimůnek 1 x týdně středa
Výtvarný obor S. Sokolová 1 x týdně čtvrtek
Ostatní kroužky (v prostorách ZŠ Kvasice)
Taneční kroužek M. Bsonková, D. Baďura 1 x týdně TK Gradace Kroměříž
TUFO CykloZákladna J. Klement  2 x týdně   
FC Kvasice J. Zikmund 1 x týdně Fotbalový klub Kvasice
Kotvy Kvasice T. Kahaja 2 x týdně  
Parkur J. Matulík 1 x týdně  
Taekwondo L. Pliska 1 x týdně  
Myslivecký kroužek Vladana a Zbyněk Trvajovi 1 x týdně schůzky na Myslivně v Kvasicích