Reportáže

Návrat žáků žáků 2. stupně k prezenční výuce od 10. 5.

V týdnu od 10. 5.:
2. stupeň 
– od 10. 5. budou ve škole na prezenční výuce žáci 7. a 8. třídy, žáci 6. a 9. třídy budou v tomto týdnu na domácí výuce. Za týden se skupiny vymění.

Žáci 2. stupně se mohou účastnit prezenční výuky pouze, když ve škole absolvují 2 neinvazivní antigenní testy, a to v pondělí a ve čtvrtek ráno, okamžitě po příchodu do školy.
Testování se neprovádí u žáků, kteří mohou prokazatelně doložit, že byli v karanténě z důvodu pozitivního PCR testu a od tohoto pozitivního PCR testu uplynulo méně než 90 dnů. Pokud je to váš případ, informujte, co nejdříve školu. Testování se také neprovádí u osob, které mají 14 dnů po provedeném očkování 2. dávkou.
Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude evidovat absenci žáka jako omluvenou. Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání.

V případě, že se žáci chtějí testovat vlastními testy, je tato možnost povolena. Test ovšem musí probíhat ráno ve škole a žáci musí donést obal od testu, aby mohla proběhnout kontrola, zda se jedná o oficiální test a název testu se zavedl do centrální celostátní evidence.

V případě, že se někteří žáci nebudou účastnit prezenční výuky, budou vyzváni k návštěvě školy na přezkoušení učiva, formou 1 učitel-1 žák (zde není nutné žáka testovat ag testem). Pokud by se ani v tomto případě žák na přezkoušení, formou 1 na 1 nedostavil, je (bohužel) povinností školy informovat Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Z pohledu školy by tento žák v krajním případě nemohl na konci šk. roku obdržet vysvědčení a byl by v průběhu prázdnin komisionálně přezkoušen, aby se rozhodlo, zda může postoupit do dalšího ročníku nebo si musí ročník zopakovat.

Obědy:
Všichni žáci, kteří budou mít prezenční výuku ve škole, budou mít automaticky nahlášeny obědy ve školní jídelně. Pokud chcete oběd odhlásit proveďte tak samostatně přes internet nebo telefonicky informujte vedoucí šk. jídelny. Všichni žáci na distanční výuce mají obědy automaticky odhlášeny, ale mohou si obědy odebírat formou výdejového okénka do plastových boxů v čase  12:45 do 13:30 z rampy za školou. Žáci na distanční výuce si ale musí odběr jídla předem nahlásit přes internet.

Ochrana dýchacích cest:
Zaměstnanci školy a všechny dospělé osoby musí v budově školy nosit respirátor. Žáci jsou po celou dobu pobytu ve škole povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.

Buďte ohleduplní a v případě, že jsou vaše děti zdravé, tak je pošlete do školy. Čím déle budou děti doma, tím hůře se jim bude vracet a tím více problémů v budoucnu vznikne.
Další informace o testování ve školách naleznete např. zde: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.