Reportáže

Návrat žáků žáků k prezenční výuce (aktualizace od 3.5.)

V týdnu od 3. 5. (nic zásadního se nemění):
1. stupeň:
– prezenční výuka ve škole – žáci 1. třídy, 5.A a 5.B,
– domácí výuka – žáci 2., 3. a 4. třídy.
Jediná změna: Od 3.5. absolvují žáci 1. stupně pouze 1 neinvazivní antigenní test, a to v pondělí, okamžitě po příchodu do školy.
Výsledky testování žáků 1. stupně v období 12.4. až 30.4. – ze všech provedených ag testů u žáků ZŠ Kvasice bylo 0 testů pozitivních. Současně docházka žáků 1. stupně do školy byla téměř 100 %. Za tento zodpovědný přístup, bych chtěl rodičům poděkovat. A snad v brzké době dojde k dalšímu rozvolnění, aby výuka (alespoň na 1. stupni) mohla probíhat za normálnějších podmínek…

2. stupeň:
– domácí výuka – všichni žáci 2. stupně.

V týdnu od 10. 5.:
1. stupeň: (nic zásadního se nemění, pouze proběhne rotace mezi skupinami na domácí a školní výuce).

2. stupeň (dle všech vyjádření představitelů vlády ČR se žáci vrací k prezenční výuce, formou týdenních rotací):
– od 10. 5. budou ve škole na prezenční výuce žáci 7. a 8. třídy, žáci 6. a 9. třídu budou v tomto týdnu na domácí výuce. Za týden se skupiny vymění.

Žáci 2. stupně se mohou účastnit prezenční výuky pouze, když ve škole absolvují 2 neinvazivní antigenní testy, a to v pondělí a ve čtvrtek ráno, okamžitě po příchodu do školy.
Testování se neprovádí u žáků, kteří mohou prokazatelně doložit, že byli v karanténě z důvodu pozitivního PCR testu a od tohoto pozitivního PCR testu uplynulo méně než 90 dnů. Pokud je to váš případ, informujte, co nejdříve školu. Testování se také neprovádí u osob, které mají 14 dnů po provedeném očkování 2. dávkou.
Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude evidovat absenci žáka jako omluvenou. Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání.

V případě, že se někteří žáci nebudou účastnit prezenční výuky, budou vyzváni k návštěvě školy na přezkoušení učiva, formou 1 učitel-1 žák (zde není nutné žáka testovat ag testem). Pokud by se ani v tomto případě žák na přezkoušení, formou 1 na 1 nedostavil, je (bohužel) povinností školy informovat Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Z pohledu školy by tento žák v krajním případě nemohl na konci šk. roku obdržet vysvědčení a byl by v průběhu prázdnin komisionálně přezkoušen, aby se rozhodlo, zda může postoupit do dalšího ročníku nebo si musí ročník zopakovat.

Obědy:
Všichni žáci, kteří budou mít prezenční výuku ve škole, budou mít automaticky nahlášeny obědy ve školní jídelně. Pokud chcete oběd odhlásit proveďte tak samostatně přes internet nebo telefonicky informujte vedoucí šk. jídelny. Všichni žáci na distanční výuce mají obědy automaticky odhlášeny, ale mohou si obědy odebírat formou výdejového okénka do plastových boxů v čase  12:45 do 13:30 z rampy za školou. Žáci na distanční výuce si ale musí odběr jídla předem nahlásit přes internet.

Školní družina:
Provoz školní družiny bude pro přihlášené žáky fungovat standardním způsobem. Fungovat bude i ranní družina.

Ochrana dýchacích cest:
Zaměstnanci školy a všechny dospělé osoby musí v budově školy nosit respirátor. Žáci jsou po celou dobu pobytu ve škole povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.

Buďte ohleduplní a v případě, že jsou vaše děti zdravé, tak je pošlete do školy. Čím déle budou děti doma, tím hůře se jim bude vracet a tím více problémů v budoucnu vznikne.
Další informace o testování ve školách naleznete např. zde: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.