Reportáže

Navýšení ceny obědů od 1. 9. 2019

Z důvodu nárustu cen potravin, zvyšujeme ceny stravného u žáků všech věkových kategorií o 2,- Kč od 1. 9. 2019.

Žáci 7 – 10 let – cena oběda 25 Kč.

Žáci 11 – 14 let – cena oběda 27 Kč.

Žáci 15 a více let – cena oběda 29 Kč.

Cizí strávníci – cena oběda 63 Kč.

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.