Reportáže

Povinnost nošení roušek ve všech prostorách školy

Od zítřka, tj. od 17.9., je dle nařízení Ministerstva zdravotnictví povinné nošení roušek na 2. stupni ZŠ (tj. 6. až 9. třída). Žáci a pedagogičtí pracovníci tak budou muset mít roušky v budově školy i během výuky, kromě tělocviku. U žáků 1. stupně (1. až 5. třída) se nic nemění, ti mají povinnost nosit roušky pouze ve společných prostorách školy (na chodbách, v jídelně, v šatnách).

Poznámka pod čarou:
S ohledem na vývoj situace je velmi pravděpodobné, že dříve či později se může část nebo i celá naše škola uzavřít a přejdeme opět na distanční výuku. Proto se i na tento scénář připravujte.
Na naší škole funguje od 1. září 2017 (tj. více než 3 roky) elektronický systém Edookit. Některé školy (např. v Kroměříži) přechází na podobné systémy až nyní. Využijme toho, že máme elektronický systém, s kterým už umí většina pracovat. Cca 90 % rodičů a žáků tento systém aktivně využívá. Ti co zapomněli heslo do systému nebo mají problémy s přihlášením, ozvěte se vedení školy, ať vše, co nejdříve můžeme vyřešit. Dále chci připomenout, že rodič má vlastní účet, žák má vlastní účet. Pokud probíhá komunikace mezi žákem a učitelem, rodič veškerou komunikaci vidí. Pokud probíhá komunikace mezi učitelem a rodičem, žák ze svého účtu tuto komunikaci nevidí. Proveďte si kontrolu, zda rodiče používají rodičovský účet a žáci žákovský účet.
V případě, že bude vyhlášena distanční výuka, mají žáci povinnost se výuky účastnit. Škola již v tuto chvíli disponuje dostatečným počtem tabletů Lenovo s operačním systémem Android na krátkodobé zapůjčení primárně pro sociálně slabé rodiny. Pro všechny žáky i pedagogy máme již připraveny Office 365 zdarma, včetně Microsoft Teams pro videohovory a online výuku.

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.