Reportáže

Projekt – Školní stromy

V pátek 11.11.2022, na den sv. Martina, si žáci 8. třídy ZŠ Kvasice připravili pro žáky prvních tříd povídání o stromech, které obec Kvasice nechala v roce 2021 vysadit v blízkosti školy. Jedná se o stromy: jedle obrovská, habr východní, dřín obecný, ořešák černý, jinan dvouděložný, dub červený, buk červenolistý, jerlín japonský, habr obecný. Stromy nejenže zkrášlují okolí školy, ale žáci je mohou po celý rok pozorovat, zkoumat a v neposlední řadě se o ně starat. Tímto projektem cíleně nastavujeme kamarádské vztahy a spolupráci žáků prvního a druhého stupně. Zároveň se tak vytváří i jejich vztah k přírodě a vzniká odkaz příštím generacím.

Autor: Ing. Tomáš Svoboda