Reportáže

Ředitelské volno – 18. listopadu

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuji z provozních důvodů (úspora energií) a organizačních důvodů (malá efektivita výuky mezi státním svátkem a víkendem) na den 18. listopadu 2022 (1 vyučovací den) ředitelské volno.
Provoz školní družiny nebude zajištěn (§8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání).
Školní jídelna nebude v provozu.
Vyhlášení ředitelského volna bylo projednáno a schváleno zřizovatelem školy.

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.