Reportáže

Sběr papíru – změny

Jelikož výkupní ceny za papír jsou na velmi nízké úrovni musíme s okamžitou platností změnit podmínky sběru starého papíru na ZŠ Kvasice.

Karton, lepenku, krabice už škola nebude vybírat, nevozte lepenku ani do firmy Kromexim. Výkupní cena lepenky je nyní 0 Kč. Ostatní papír (letáky, časopisy, noviny) budeme vybírat i nadále v naplánovaných termínech a lze jej odvážet i do firmy Kromexim.

Jelikož došlo i k výraznému snížení výkupní ceny novin, časopisů (asi 3x méně oproti loňskému školnímu roku), budou všechny získané finanční prostředky od prosince 2019 určeny na zaplacení výletu pro 45 nejlepších sběračů a na druhý menší výlet pro 10 nejaktivnějších pomocníků, dále budou určeny na drobné odměny pro všechny žáky, kteří při sběru papíru aktivně pomáhají. Zbytek financí se na konci školního roku po odečtení dvou výletů a odměn pomocníkům rozdělí mezi jednotlivé třídy.

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.