Reportáže

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat v pondělí 6. 6. v 15:30 ve třídách 1.A a 1.B ZŠ Kvasice (tj. tam, kde byl zápis do 1. třídy) s následujícím obsahem:

Informace třídní učitelky o organizaci zahájení školního roku.
Organizace stravování.
Organizace dětí ve školní družině.
Potřeby a pomůcky nutné do 1. třídy.
Dotazy rodičů.

Rozdělení žáků do 1.A a 1.B: zde.

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.