Reportáže

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Organizační a informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat ve čtvrtek 11. 6. v 16:00 ve společenské místnosti ZŠ Kvasice s následujícím obsahem:

Informace a organizace zahájení školního roku.
Organizace stravování.
Organizace dětí ve školní družině.
Potřeby a pomůcky nutné do 1. třídy.
Dotazy rodičů.

Z důvodu epidemiologické situace žádáme rodiče, aby na schůzku nebrali děti. Pokud to není nezbytně nutné, žádáme, aby přišel pouze 1 zákonný zástupce dítěte.
Žádáme rodiče, aby z důvodu kontroly přinesli rodný list dítěte a svůj občanský průkaz (pokud již tak neučinili dříve). Kontrola těchto dokumentů proběhne od 15:30 do 16:00 v kanceláři školy.
V případě zájmu přihlášení do školní družiny vyplňte dokument níže:
Přihláška do školní družiny

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.