Reportáže

Výlet do Rymic

Historický spolek obce Kvasice, jehož posláním je obnova a ochrana přírodních památek v regionu Kvasic a okolí, se společně s žáky 7. tříd vydali do skanzenu v obci Rymice u Holešova.

Po příjezdu do Rymic jsme zamířili do vesnických obydlí, která jsou jedinečná tím, že i když byla rekonstruována pro muzejní účely, stojí stále na svém původním místě. Žáci byli seznámeni s tradičními technologiemi dřevěného srubu opatřeného hliněnou omítkou a se střechou ze slaměných došků. Děti se dozvěděly spoustu věcí, například, že lidé nebyli tak vysocí, proto měli nižší stropy a kratší postele, že v postelích spali pouze rodiče, zatímco pro děti byla určena pec, lavice nebo místo na podlaze. Dále se žáci dozvěděli, že chleba se vždycky ukládal nakrojenou stranou ke zdi, aby lidem rychle neubýval. Žáci také viděli dílnu vesnického sedláře a starou kovárnu s výhní a kovářským nářadím a tvrz s hospodářským dvorem, dokládající způsob hospodaření v minulosti.

Dále jsme se podívali do větrného mlýna německého typu, který jako jediný byl do Rymic převezen z nedalekých Bořenovic. Ve spodní části mlýna jsme se dozvěděli, jakou funkci plní ve mlýně tatík, matka, babka nebo dědek a dále nám paní průvodkyně vysvětlila, proč se tradovalo, že ve mlýnech straší a co znamená „mít něco za lubem“.

Návštěva skanzenu – vesnických stavení se i přes nepřízeň počasí vydařila a žáci si výlet užili. Velké poděkování patří historickému spolku v Kvasicích, díky němuž byl tento naučný výlet realizován.

Autor: Mgr. Dagmar Janíková