Reportáže

Zápis do 1. třídy distanční formou

Zápis do 1. třídy musí v letošním roce proběhnout pouze distanční formou.
Zápis distanční formou bude probíhat od 19. dubna do 30. dubna.

Vyplněné a podepsané dokumenty zákonným zástupcem můžete do školy doručit 3 způsoby:
1. Osobním předáním ve škole (v čase od 9:00 do 14:00).
2. Poštou.
3. Do datové schránky školy: j5smnz9 (svou datovou schránku si mohou rodiče zřídit zdarma a odeslání žádosti datovou schránkou škole je také zdarma, více informací na chcidatovku.cz).

Rodiče, kteří žádají o zápis svého dítěte do školy, dokládají 3 dokumenty (Žádost o přijetí k základnímu vzdělání, Zápisní list a Dotazník školní zralosti). Rodiče, kteří žádají o odklad, dokládají také 3 dokumenty (Žádost o odklad, Doporučení školského poradenského zařízení a Doporučení odborného lékaře).
Potřebné dokumenty naleznete v záložce Dokumenty na webové stránce školy.

PS: V případě dotazů či nejasností volejte do školy, tel. č.: 573 358 061.

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.