Reportáže

Zápis do 1. třídy

Zápis žáků do prvních tříd proběhne 23. dubna 2021 od 13:00 do 17:00.
V případě, že to epidemiologická situace umožní ve standardním režimu, v opačném případě vás budeme informovat o jiném způsobu zápisu do 1. třídy.

Zapsáni budou žáci narozeni od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. K zápisu se musí dostavit i ti, jimž byla v loňském školním roce odložena školní docházka.
K zápisu je nutné přinést: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí, vyplněný zápisní list a dotazník školní zralosti.
V případě žádosti o odklad, přinesou zákonní zástupci: vyplněnou žádost o odklad, doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře.
Podklady k zápisu do první třídy naleznete na našich webových stránkách v sekci Dokumenty.

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.