Reportáže

Beseda s Policií ČR

V pátek 1. listopadu navštívila naši školu preventistka Policie ČR. Paní policistka uspořádala besedu postupně pro 2., 5. a 8. třídu. Témata besed byla uzpůsobena věku dětí. Ve 2. třídě se žáci při besedě na téma Policista je náš kamarád seznámili s náplní práce příslušníků Policie ČR, pravidly bezpečného chování a mohli si také osahat ukázky výstroje. Žáky 5. třídy seznámila paní policistka při besedě na téma Bezpečné chování s nebezpečím, které na ně číhá na internetu a sociálních sítích. Žáky 8. třídy pak informovala při besedě na téma Trestní odpovědnost mládeže o trestní odpovědnosti, popsala rozdíl mezi trestným činem a přestupkem a na příkladech z praxe upozornila na nejčastější druhy protiprávního jednání mládeže. O přínosu besed svědčí především to, že žáci byli během besed velmi aktivní a s paní policistkou skvěle spolupracovali.

Autor: Mgr. Petr Skácel