SRPDŠ

Spolek rodičů a přátel dětí a školy ZŠ Kvasice, z.s.

Předseda:
Kateřina Tumová

Členové výboru:
Kateřina Tumová
Ivana Foldynová
Jana Kuczynská
Renata Ligačová
Aleš Chrastina

email na zástupce SRPDŠ: srpds.zskvasice@seznam.cz

Stanovy spolku
Rozpočet SRPDŠ na šk. rok 2019/2020
Zápis ze schůze výboru 24. 10. 2019
Zápis ze schůze výboru 9. 10. 2018