Projekty a sponzoři

Probíhající projekty

Naše škola čerpá finanční dotace z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky z projektu s názvem Modernizace učebny fyziky a chemie v ZŠ Kvasice, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007989.

Cílem projektu je modernizovat učebnu fyziky a chemie v ZŠ Kvasice, jejímž výsledkem bude propojení teoretické výuky v oborech fyziky a chemie s praktickými aplikacemi v rámci laboratorních cvičení a zkoušek. Praktické experimenty jsou pro pochopení teoretických znalostí a dovedností žáků přínosné a přitažlivé a tím se zvyšuje kvalita výuky.

Hlavní aktivitou bude modernizace učebny fyziky a chemie spočívající ve stavební rekonstrukci učebny, která bude rozšířena o prostor kabinetu a to vybouráním příčky. V důsledku potřebného zvětšení plochy učebny musí být provedeny nové el . rozvody, osvětlení, počítačová síť a podlahy. Součástí projektu jsou i dodávky nábytku a technického vybavení. V rámci vybavení dojde k osazení lavic se židlemi, pracovních stolů, interaktivní tabule a dataprojektor, katedra multimediální přístrojová, soubory senzorů pro fyziku a chemii atd.

Naše škola čerpá finanční dotace z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky z projektu s názvem Šablony pro ZŠ Kvasice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004779. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 2. 2017. Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 1. 2019. Dotace může být poskytnuta až do výše 700 331 Kč. Hlavním cílem dotace je: Usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do škol a podpořit osobnostní a profesní rozvoj pedagogů školy.

Již několik let je naše škola zapojena do dvou projektů: Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Projekt Ovoce a zelenina do škol je určen pro všechny žáky naší školy, kteří budou zcela zdarma dostávat minimálně 2x za měsíc dvě porce čerstvého ovoce a zeleniny, krájené saláty a lisované šťávy a protlaky. Všechny vybrané produkty jsou v BIO kvalitě. V projektu Mléko do škol bude každý žák školy dostávat zdarma 2x za měsíc jednu porci neochuceného polotučného mléka, neochucené jogurty, čerstvé sýry a acidofilní mléka. Všechny vybrané produkty jsou v BIO kvalitě.

Naše škola čerpá finanční příspěvky z rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách. Účelem rozvojového programu je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby. Výše dotace je určena podle počtu najetých kilometrů z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět násobeného počtem cest a ministerstvem paušálně stanovené ceny za 1 km.

Základní škola Kvasice čerpá finanční prostředky z projektu Obědy pro děti, který zaštiťuje charitativní společnost WOWEN FOR WOMEN, o.p.s. Tato společnost proplatí základní škole náklady na obědy žáka ve školní jídelně na 1 školní rok. Na výběru žáka, jehož rodina se dostala do finančních či jiných problémů, se aktivně podílí škola a kritéria pro výběr se řeší se školou individuálně. Důležité pro výběr žáka je jeho pravidelná docházka do školy, aktivní přístup rodiny žáka ke vzdělávání ve škole a spolupráce rodiny žáka se školou.

eTwinning je platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.  ZŠ Kvasice se zapojila do dvou těchto projektů. První projekt nese název Open the Windows! Greetings from my Hometown. Na tomto projektu spolupracují žáci sedmé třídy společně s žáky z Itálie, Makedonie, Řecka, Albánie, Nizozemí, Turecka, Itálie, Rumunska, Polska a Slovenska. V tomto projektu mají žáci několik úkolů, např. představení školy v krátkém videu nebo zaslání pohlednic o obci Kvasice. Druhý projekt se jmenuje What about us!. V tomto projektu budou žáci spolupracovat s děti z Itálie, Španělska a Polska. Úkolem projektu je vytvoření prezentací o škole, obci, českých svátcích, sportovcích apod.

Trochu jiným typem projektu je Projekt EDISON, jehož partnerem je organizace AIESEC. V rámci tohoto projektu navštíví skupina 3-8 vysokoškolských studentů z různých zemí světa mateřskou, základní či střední školu a stráví na ni 1 týden. Cílem tohoto projektu je tolerance a společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy. Dále se žáci škol procvičí v anglickém jazyce a získají i motivaci pro studium anglického jazyka, a také se dozví mnoho zajímavých poznatků o zemích stážistů.

Ve dnech 12. 2. – 18. 2. 2018 ZŠ Kvasice navštívili 2 dívky: Gülin Baris z Turecka, věk 19 let a Siti Cut Alia Kuswalastri z Indonésie, věk 18 let a 1 muž: Chenglong Ji z Číny, 19 let.

Sponzoři školy

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Kvasice, z.s.,
NVB LINE s.r.o.,
SIGNALBAU,
Ing. Tomáš Hulák,
Bc. Filip Klement,
Šrot Gebeshuber s.r.o.,
Metalšrot Tlumačov a.s.,
SB projekt s.r.o.,
PONY PLAST s.r.o.,
Barum Continental s.r.o.,
KERAMO D – Dohorák s.r.o.,
Nestlé – závod Sfinx Holešov,
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Děkujeme!