Lidé a kontakty

Lidé a kontakty (šk. rok 2019/2020)

Ředitel školy
Mgr. František Látal, Ph.D.
email: latal@zskvasice.cz, tel: 573 358 061

Statutární zástupce ředitele školy
Mgr. Michaela Dostálová (+ výchovný poradce)
email: dostalova@zskvasice.cz, tel: 573 358 061

Vyučující
Mgr. Dagmar Březíková, TU – 9. A
email: brezikova@zskvasice.cz

Mgr. Dagmar Hamrlová, TU – 2. třída
email: hamrlova@zskvasice.cz

Mgr. Václav Horák, TU – 7. třída
email: horak@zskvasice.cz

Mgr. Jaroslava Hudcová, TU – 1. třída
email: hudcova@zskvasice.cz

Mgr. Dagmar Janíková
email: janikova@zskvasice.cz

Mgr. Věra Janoštíková, TU – 6. třída
email: janostikova@zskvasice.cz

Mgr. Romana Kočičková, TU – 3. třída
email: kocickova@zskvasice.cz

Mgr. Jitka Konečná (+ metodik ICT)
email: konecna@zskvasice.cz

Mgr. Jiří Machovský, TU – 8. třída
email: machovsky@zskvasice.cz

Mgr. Šárka Matulíková, TU – 4. B
email: matulikova@zskvasice.cz

Mgr. Hana Minaříková
email: minarikova@zskvasice.cz

Mgr. Jaroslav Pospíšil
email: pospisil@zskvasice.cz

Mgr. Petr Skácel, TU – 5. třída (+ školní metodik prevence)
email: skacel@zskvasice.cz

Mgr. Petra Špetlová, TU – 4. A
email: spetlova@zskvasice.cz

Mgr. Helena Vysloužilová, TU – 9. B
email: vyslouzilova@zskvasice.cz

Vychovatelé školní družiny
Lenka Janošková
email: janoskova@zskvasice.cz, tel: 702 306 139

Lukáš Klíma (+ asistent pedagoga)
email: klima@zskvasice.cz, tel: 702 306 139

Lucie Vojtášková
email: vojtaskova@zskvasice.cz, tel: 702 306 139

Asistenti pedagoga
Adéla Kočařová, DiS.
email: kocarova@zskvasice.cz

Alena Gondášová, DiS.
email: gondasova@zskvasice.cz

Jitka Přecechtílková
email: precechtilkova@zskvasice.cz

Nepedagogičtí pracovníci
Bc. Ivana Zapletalová – ekonomka, sekretářka
email: kancelar@zskvasice.cz, tel: 573 358 061

Jarmila Škrkánková – vedoucí školní jídelny
email: jarka.skrkankova@seznam.cz, tel: 573 358 062

Marcela Sedláčková – hlavní kuchařka
Libuše Svíráková – kuchařka
Jana Karkanová – pomocná kuchařka

Libor Vrtaník – školník (provozář, topič)

Ivanka Dubcová – uklízečka
Blanka Skácelová – uklízečka
Jana Vrtaníková – uklízečka

Školní poradenské pracoviště
Mgr. Michaela Dostálová – vedoucí ŠPP, výchovný poradce
Mgr. František Látal, Ph.D. – ředitel školy
Mgr. Petr Skácel – školní metodik prevence