Sběr papíru

Sběr papíru ve školním roce 2019/2020

Sběr na školním dvoře sbíráme v daných termínech vždy ráno od 6:30 do 7:30 a odpoledne od 15:00 do 17:00. Svázané balíky maximálně do hmotnosti 20 kg označte jménem a třídou.
Děkujeme všem, kteří podpoří školu sběrem papíru, protože prostředky získané sběrem použijeme ze 60 % pro třídu a za zbylých 40 % se 45 nejlepších sběračů za celý školní rok vydá na celodenní školní výlet. Celodenní výlet se uskuteční koncem června 2020. 10 žáků, kteří budou nejčastěji za celý školní rok pomáhat u sběru papíru, bude na konci školního roku odměněno výletem po okolí (Kroměříž, Zlín).

Finální seznam účastníků zájezdu bude na webových stránkách školy zveřejněn až začátkem června. Do 31. 5. 2020 mohou ještě rodiče odvážet papír do firmy KROMEXIM, po tomto termínu bude seznam nejlepších sběračů papíru pro tento školní rok uzavřen.

V případě většího množství papíru zavezte papír přímo do firmy KROMEXIM (ulice Hulínská, Kroměříž), kde nahlásíte, název školy, jméno žáka a třídu, ušetříte tím svůj čas i čas ostatních sběračů.

Sběr papíru – změny

Jelikož výkupní ceny za papír jsou na velmi nízké úrovni musíme s okamžitou platností změnit podmínky sběru starého papíru na ZŠ Kvasice.

Karton, lepenku, krabice už škola nebude vybírat, nevozte lepenku ani do firmy Kromexim. Výkupní cena lepenky je nyní 0 Kč. Ostatní papír (letáky, časopisy, noviny) budeme vybírat i nadále v naplánovaných termínech a lze jej odvážet i do firmy Kromexim.

Jelikož došlo i k výraznému snížení výkupní ceny novin, časopisů (asi 3x méně oproti loňskému školnímu roku), budou všechny získané finanční prostředky od prosince 2019 určeny na zaplacení výletu pro 45 nejlepších sběračů a na druhý menší výlet pro 10 nejaktivnějších pomocníků, dále budou určeny na drobné odměny pro všechny žáky, kteří při sběru papíru aktivně pomáhají. Zbytek financí se na konci školního roku po odečtení dvou výletů a odměn pomocníkům rozdělí mezi jednotlivé třídy.

Seznam tříd (leden 2020)

Zájezd (leden 2020)

Nej-pomocníci (leden 2020)

Termíny sběru ve školním roce 2019/2020

10. a 11. září

8. a 9. října

5. a 6. listopadu

3. a 4. prosince

7. a 8. ledna

4. a 5. února

10. a 11. března

7. a 8. dubna

19. a 20. května