Reportáže

První školní dny – organizace, testování a roušky

Harmonogram prvních školních dnů:

středa 1. září:
1. třída – v 8:30 slavnostní zahájení ve společenské místnosti školy, poté přivítání ve třídě s paní učitelkou.
2. – 5. třída – výuka první dvě vyučovací hodiny, třídnické hodiny. Školní jídelna bude vydávat obědy od 10:30.
6. – 9. třída – výuka první tři vyučovací hodiny, třídnické hodiny.
V provozu bude ranní družina od 6:15 a odpolední družina do 16:30. Pokud nejste přihlášeni do školní družiny a máte zájem (1. – 5. třída) navštěvovat školní družinu je možné se stále hlásit u vychovatelek školní družiny.

čtvrtek 2. září:
1. třída – výuka první dvě vyučovací hodiny.
2. – 5. třída – 1. – 4. vyuč. hodina třídnické hodiny.
6. – 9. třída – 1. – 5. vyuč. hodina třídnické hodiny.

pátek 3. září:
1. třída – výuka první tři vyučovací hodiny.
2. – 9. třída – výuka dle rozvrhu.

Roušky a testování – covid-19:
Naše škola, stejně jako všechny základní a střední školy v ČR, postupuje dle Manuálu MŠMT.

každá osoba (žáci, zaměstnanci i cizí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech (chodby, jídelna, společenská místnost) zakrýt dýchací cesty respirátorem minimálně FFP2 nebo nanorouškou (žáci ZŠ mohou použít pouze chirurgickou roušku)

žáci se budou (samo)testovat ve škole AG testy 1. září (1. třída až 2. září), 6. září a 9. září, žáci se budou testovat pouze testy, které škola obdržela a byly rozvezeny do všech základních i středních škol v ČR (příbalový leták zde)
výjimku z testování mají žáci, kteří mají 14 dnů po ukončeném očkování nebo maximálně 180 dnů od prodělání onemocnění covid-19 (počítáno od prvního pozitivního testu na covid-19) – tyto skutečnosti je třeba doložit, např. potvrzení od lékaře nebo certifikát o očkování, aplikace s očkovacím certifikátem apod. – tito žáci se netestují

pokud žák neabsolvuje (odmítne) ag (samo)testování (což je pár vteřin zašťourání malé vatové tyčinky 1-2 cm na špičku nosu) bude se moci účastnit výuky, ale za těchto podmínek (cituji z Manuálu MŠMT):

žák má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce (včetně pobytu ve školní družině)
žák nesmí cvičit ve vnitřních prostorech školy
žák se převléká s odstupem od ostatních
při konzumaci potravin a nápojů musí žák sedět v lavici nebo u jídelního stolu a dodržovat rozestup od ostatních minimálně 1,5 m

v případě pozitivního záchytu 1. a 6. září odchází pozitivní žák domů (rodič telefonicky informuje lékaře dítěte), ale ostatní spolužáci zůstávají ve škole, v případě pozitivního záchytu 9. září musí odejít domů celá třída
dle Manuálu MŠMT plyne, že pokud bude výskyt onemocnění covid-19 mezi žáky v daném okrese menší než 25 záchytů na 100 000 testů, po 3 testování tato povinnost testování ve školách skončí

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.